Privacyverklaring

Versie: november 2023

Hieronder leest u hoe wij (HVAC-Group B.V.) met uw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk. Deze privacyverklaring geldt voor alle communicatie tussen u en HVAC-Group B.V., de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor de wij-vorm. Waar ‘wij’ of ‘onze’ staat wordt de besloten vennootschap HVAC-Group bedoeld.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over u vertellen en gebruikt kunnen worden om u te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, uw contact- of adresgegevens en uw BSN. Sommige van deze gegevens zoals ras, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerk geen bijzondere persoonsgegevens. Als dit wel het geval mocht zijn, wordt hier uitdrukkelijk toestemming voor gevraagd.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd, dan kun u contact opnemen met Berry Broer via b.broer@hvac-group.nl Hij zal er dan voor zorgen dat deze informatie verwijderd wordt.

1. Over ons

HVAC-Group B.V. 
Gaffel 20
3891 KD Zeewolde

KvK  84798130

Vragen of een verzoek indienen?
b.broer@hvac-group.nl

2. Persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Portretten (wanneer u Gravatar gebruikt bij de reacties)
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (voor eenmanszaken en VOF’s)

Hoe komen wij aan die persoonsgegevens?

Wij hebben de bovenstaande persoonsgegevens van u persoonlijk verkregen, bijvoorbeeld omdat u een offerteaanvraag heeft ingediend, een reactie heeft achtergelaten of een contactformulier heeft ingevuld.

3. Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die hieronder staan beschreven.

Contact

Heeft u contact met ons opgenomen per telefoon, e-mail, het contactformulier, chat of socialmedia, dan hebben wij uw gegevens ontvangen. Deze verwerken wij om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. In alle andere gevallen verwerken wij de gegevens, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waarover het contact was en hoe u toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat wij u beter kunnen helpen en betere prioriteiten kunnen stellen.

Reacties

Als u een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerken wij uw naam en misschien uw portretfoto wanneer u gebruik maakt van Gravatar. Dit laten wij in principe oneindig online staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt, of wanneer u een verwijderingsverzoek bij ons indient. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven door ons of een derde op uw reactie.

Nieuwsbrief, instructieve en promotionele e-mails

Wij versturen u graag nieuwsbrieven, instructieve en promotionele e-mails. Deze mailtjes ontvangt u alleen als u zichzelf daarvoor heeft aangemeld. Wij in dat geval uw naam en e-mailadres om u e-mails te kunnen sturen. Onder iedere mail wordt de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven. Wij bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.

Offertes en facturen

Wanneer u een offerte aanvraagt of een product of dienst aanschaft, verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de offerte of factuur. Dat zijn in elk geval uw naam, adres, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte offerte of factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we te zien krijgen van welke rekening de betaling komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Wij hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan wij de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en om ons gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte

Doorgifte aan partners

Wij werken voor het uitvoeren van onze diensten samen met verschillende leveranciers en partners. Wij delen uw gegevens met de volgende derden, dit zijn onder andere partijen die:

 • Onze website hosten
 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze betalingen en incasso’s afhandelen

Met subverwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben we passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

Wij delen uw gegevens niet met personen of organisaties anders dan hierboven staat beschreven. Tevens zullen nooit uw gegevens verkopen. Het kan echter wel voorkomen dat wij verplicht worden om uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij een onderzoek naar fraude.

5. Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met Berry Broer via b.broer@hvac-group.nl

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u heeft gemaakt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben wij uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht om uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen uw  persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (den aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

6. Cookies

Wij maken gebruik van standaard cookies zodat de website goed functioneert. Standaard cookies bestaan uit 2 soorten cookies: functionele en analytische cookies. 

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk aan inloggen, de chat en het onthouden van informatie zodat u niet steeds alles opnieuw hoeft in te vullen.

Analytische cookies

Met deze cookies meten en analyseren we hoe u onze website gebruikt. We meten bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina’s hebben bezocht. Deze informatie gebruiken wij om onze website en dienstverlening te optimaliseren. Hier gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics, die wij privacyvriendelijk hebben ingesteld. Goed om te weten: de statistieken en rapportages zijn niet te herleiden naar individuen. 

Advertentiecookies

We plaatsen advertenties op andere websites en in andere apps. Om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw interesses verzamelen we gegevens van uw bezoek om een beeld te krijgen van mogelijke interesses. Ook kunnen we met deze cookies bijhouden welke advertenties uw al heeft gezien, zodat u niet steeds dezelfde advertenties te zien krijgt. 

Sociale media cookies

Hiermee kunnen we uw voorkeuren en interesses onthouden. Dit is handig omdat we onze website op deze manier van informatie kunnen voorzien die zo relevant mogelijk is voor u. We proberen de website zoveel mogelijk op u aan te laten sluiten.

Interesses en voorkeuren cookies

Deze cookies zijn onder andere nodig om de inhoud van onze website te kunnen delen via je sociale media, zoals Facebook en Instagram. Graag verwijzen wij u door naar de privacyverklaringen van de respectievelijke socialmediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen: HVAC-Group B.V. heeft daar geen invloed op.

Overige cookies

Sommige pagina’s van onze website bevatten zogenaamde ‘embedded elementen’. Dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn en op onze website getoond worden. Wij hebben niet altijd inzicht in overige cookies. Kom je andere cookies tegen dan wij hebben beschreven, laat het ons dan weten. Je kunt ook contact opnemen met de partijen in kwestie om te vragen welke cookies ze plaatsen, waarom ze dat doen, wat de levensduur van deze cookies is en hoe er wordt omgegaan met je privacy.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Indien gewenst kunt u cookies uitschakelen en/of verwijderen. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser.

Cookies verwijderen in Internet Explorer 

Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox 

Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome 

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechtsbovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen… Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Andere browsers

Gebruikt u een andere browser? Gebruik dan de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe cookies kunt uitschakelen en/of verwijderen.

Externe links

Op deze website staan links naar andere websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze websites gebruik maken van cookies. Deze cookies staan los van onze website, en daarom willen wij u daarvoor graag verwijzen naar de cookie- of privacyverklaring van de desbetreffende website.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld als wij een andere werkwijze gaan hanteren. Indien dat het geval is, zal de nieuwe privacyverklaring op onze website worden gepubliceerd. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met u communiceren.

Scroll naar boven