Disclaimer

1. Algemeen

De informatie die wordt aangeboden op de website van HVAC Group (hierna te noemen “de Website”) is bedoeld als algemene informatie. HVAC Group streeft ernaar om de informatie op de Website correct en up-to-date te houden, maar geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie.

2. Intellectueel Eigendom

De inhoud van de Website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en ander materiaal, is eigendom van HVAC Group en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is gebruikers van de Website niet toegestaan om materiaal van de Website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HVAC Group.

3. Beperking van Aansprakelijkheid

HVAC Group is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of welke schade dan ook die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden in de informatie, ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens, en andere zaken gerelateerd aan de Website.

4. Externe Links

De Website kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd door HVAC Group. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker aangeboden. HVAC Group heeft geen controle over de inhoud van deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud die daarop wordt aangeboden.

5. Wijzigingen

HVAC Group behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen in de inhoud van de Website.

6. Toepasselijk Recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zeewolde.

Door gebruik te maken van de Website, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Scroll naar boven